A tájékoztató közzététele
Jelen tájékoztató 2021. május 16-án lép hatályba és rendszeres időközönként frissítésre kerül a változások szerint.

Az érintettek tájékoztatása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR), és a 2011. évi CXII. Tv. (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseire figyelemmel történik:

I.
ADATVÉDELEM CÉLJA

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a weboldal felhasználója (továbbiakban: Érintett) által, az oldal használata során megadott, és a weboldal üzemeltetői által kezelt személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó elveket meghatározza, és ezekről tájékoztassa az érintetteket.

Az adatgyűjtés, adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, annak érdekében, hogy az Adatkezelő érdeklődőket gyűjtsön tevékenységének bemutatására. A feliratkozott magánszemélyek, Érintettek számára az Adatkezelő érdekes tanulmányokat, tájékoztató levél sorozatokat, illetve tájékoztató videós sorozatokat küld, annak érdekében, hogy az Érintett az adatkezelő által közvetített terméket vásárolja, és csatlakozzon az adatkezelő által folytatott tevékenységhez.

II.
ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő megnevezése: Petrányi Lajos egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Bambusz utca 3
Adatkezelő adószáma: 67307799-1-23
Az Adatkezelő email címe: petranyi.lajos@gmail.com
Adatkezelő telefonszáma: +36 (70) 317-2449

F-Gáz azonosító: 1000000055404 
NAIH szám: NAIH-138088/2018.
Az Adatkezelő által használt domain:
(https://klimamagus.hu)

A domain regisztrátor és tárhely szolgáltató: https://profitarhely.hu/
A domain tulajdonosai:
Gelderm Plus Bt. (ügyvezető: Petrányiné Dr. Németh Szilvia)
Adószám: 21824917-1-03
Cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 46/C

Az adatkezelés jogalapja, az Érintettek – regisztráció során adott – kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő, jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés módja automatizált adatfeldolgozás.

III.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatkezelés az Adatkezelő és az Érintett, közötti kapcsolatfelvétel létrehozásának, fenntartásának és a kapcsolat felvételből eredő szolgáltatás teljesítésének feltétele.

A weboldalon található kapcsolat felvételi űrlap kitöltése önkéntes, az Érintett az adatszolgáltatás során, azokat az adatokat adja meg, mely az Adatkezelő számára a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen :
• a felhasználó neve “Keresztnév”– célja a kapcsolatfelvétel, azonosítás
• e-mail címe “E-mail” – célja kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése
• cég neve „Cégnév” – célja, testre szabott tájékoztatás nyújtása, a közhiteles nyilvántartások adatai alapján
• telefonszáma “Telefonszám” (a szolgáltatás igénybevételéhez nem kötelezően kitöltendő adat) – célja, kapcsolatfelvétel telefonon

IV.
ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

A weboldal olvasása azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ az Adatkezelő, böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie akkor kerül az Érintett számítógépére, amikor egy webhelyet felkeres. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően, a webhely képes felismerni az érintett böngészőjét.

A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is előfordulhatnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz. (Pl. a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.)
Az Érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban ez esetben bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Az Adatkezelő weboldalain a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz az Érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével történik a leiratkozás.

V.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

VI.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
• személyes adatainak helyesbítését, valamint,
• személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
• a személyes adatok kezelése jogellenes
• az Érintett kéri,
• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

Az adatok helyesbítéséről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára az Adatkezelő továbbította Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel, az érintett jogos érdekét nem sérti.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VII.
ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Az Érintett, tájékoztatást kérhet az Adatvédelmi Hatóságtól, vagy jogsérelem esetén panasszal fordulhat az Adatvédelmi Hatósághoz.

Adatvédelmi Hatóság megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126761/2017

Kecskemét, 2021. május 16.

Petrányi Lajos
Adatkezelő